SPOLUPRÁCE S ...

RODINAMI, PÁRY A JEDNOTLIVCI

  • služby: podpora zotavení, rodinná terapie, psychologické poradenství
  • specializace: závislost a zotavení, užívání drog, vztahové problémy

SPOLUPRÁCE S ...

TÝMY POMÁHAJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ

  • služby: supervize, metodické konzultace
  • specializace: otevřený dialog, participativní přístup, case management, případová sociální práce, drogové a adiktologické služby

AKTUÁLNĚ..

NABÍDKA PRO PÁRY A RODINY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ

  • podpora zotavení
  • spolupráce se skupinou Zotavení Brno