Knihy a články - Pavel Nepustil, Ph.D. – psycholog, supervizor, drogy, závislosti, case management

Pavel Nepustil, Ph. D.

Bez léčby to jde: Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci

NOVÁ KNIHA:

Bez léčby to jde: Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci

Příběhy lidí, kteří přestali užívat pervitin bez odborné pomoci objednávejte zde:

http://www.muni.cz/press/research/publications/1183458

 

Moje články a odpovědi na dotazy čtenářů na webu psychologie.cz:

http://psychologie.cz/od/pavel-nepustil/#articles

Moje články na blogu Case Management v ČR:

http://casemanagementcr.wordpress.com/

Můj blog Psychologie závislostí:

http://www.psychologie-zavislosti.cz/

 

Disciplína jednoho dne
(citační údaj: Nepustil, P. (2013). Disciplína jednoho dne. Staženo 7.1.2014 z http://psychologie.cz/disciplina-jednoho-dne)

Metodická příručka o case managementu se zotavujícími se uživateli návykových látek
(citační údaj: Nepustil, P., Szotáková, M. (Eds.) (v tisku). Case Management se zotavujícími se uživateli návykových látek: Metodická příručka. Praha: Úřad vlády ČR.)

Disertační práce o procesu přestávání s pervitinem
(citační údaj: Nepustil, P. (2013). Proces změny po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu bez odborné pomoci. FSS MU. Nepublikovaná disertační práce.)

Článek o „trochu jiném“ pohledu na uživatele pervitinu
(citační údaj: Nepustil, P. (2011). Identita sypaná pervitinem. Psychologie Dnes, 9(17), s. 54-57.)

Publikace o uživatelích drog, kteří jsou pro drogové služby obtížně dostupné
(citační údaj: Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová R., Bártová, A. (2012). Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám. Situace v ČR: Analýza informačních zdrojů. Praha: Úřad vlády ČR.)

Publikace o dobré praxi při práci s romskými uživateli drog
(citační údaj: Nepustil, P., Vaňková, V., Petkovová, B., Gottfriedová, J. (2012). Programy zaměřené na užívání drog mezi Romy v České republice: Příklady dobré praxe. Zaostřeno na drogy, 4. Praha: Úřad vlády ČR.)

Článek o case managementu a kolaborativním přístupu
(citační údaj: Nepustil, P. (2011). Případové vedení / case management ve světle postmoderního kolaborativního přístupu. Sociální práce / Sociálna práca, 1/11, s. 74-80.)

Rozhovor s dr. Harlene Anderson
(citační údaj: Nepustil, P. (2009). Společná práce: rozhovor s Harlene Andersonovou. Psychoterapie, 1(3), s. 13-20)

Závěrečná zpráva z výzkumu o problémovém užívání drog mezi migranty
(citační údaj: Nepustil, P., Zajdáková, S., Šlesingerová, E. (2007). Problémové užívání nelegálních drog mezi migranty v Brně a okolí: závěrečná zpráva z výzkumu. Brno: FSS, MU)