Můj příběh - Pavel Nepustil, Ph.D. – psycholog, supervizor, závislosti

Pavel Nepustil, Ph. D.Při konzultacích rád poslouchám příběhy. Líbí se mi na nich, že jsou vždy jiné, a to i když je vypráví stejná osoba a popisují stejnou událost. Otiskuje se do nich vztah k lidem, kteří příběh poslouchají, atmosféra místa, denní nebo roční doba. O to obtížnější ale je, když má člověk vyprávět příběh anonymním čtenářům na internetu pro své webové stránky. Musím tedy zdůraznit, že následující řádky obsahují pouze jednu verzi mého příběhu, která mi pro dané účely přijde v této chvíli asi nejvíce relevantní.

Pocházím z Nového Města na Moravě a chtěl jsem být původně buď hercem nebo novinářem. Můj životní styl těmto „svobodným“ povoláním poměrně odpovídal a seznámil jsem se tak s mnoha zajímavými lidmi, kteří probudili můj zájem o drogy, závislosti a osoby na okraji společnosti. Pro práci v pomáhajících profesích jsem se rozhodl až ve dvaceti letech, když jsem v rámci studia Vyšší odborné školy v Prachaticích strávil šest týdnů na stáži v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr a účastnil se několika sezení skupinové psychoterapie. Krátce nato jsem odešel do Brna studovat psychologii a přihlásil se do psychoterapeutického výcviku v Praze.

Ještě během studia v Brně jsem zahájil praxi v neziskové organizaci Podané ruce. Pět let jsem dojížděl do Vazební věznice v Brně, kde jsem navštěvoval lidi, kteří se po propuštění z vězení nechtěli vracet k drogám a závislosti. V roce 2008 jsem začal vést agenturu Pasáž, z níž později vznikla dvě centra: Poradenské centrum Pasáž a Přechodové byty Pasáž. Rok jsem byl také vedoucím Kontaktního centra Vídeňská. Po skončení mého působení ve Společnosti Podané ruce zůstávám v kontaktu se sociální prací a sociálními službami prostřednictvím spolupráce s dalšími organizacemi, jako například Santia, Anima-terapie, Trialog anebo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Od začátku své kariéry jsem byl v kontaktu se současnou zahraniční praxí a do českého kontextu jsem zaváděl ty prvky, které mi přišly nejvíce inovativní. To byl například kolaborativní přístup v terapii a poradenství, se kterým jsem se seznámil v americkém Houstonu a který vychází z nejlepších tradic rodinné terapie, anebo case management jako komplexní způsob sociální práce. Během svých zahraničních stáží (Velká Británie, USA, Mexiko, Nizozemí, Rakousko) jsem se vždy zajímal o přístupy, které podporují rovnocenný vztah a spolupráci mezi odborníkem a klientem a snaží se kreativně využít veškeré dostupné zdroje k pomoci jednotlivci, rodině či komunitě. Tyto přístupy rozvíjím prostřednictvím vzdělávacích a publikačních aktivit v českém kontextu jako jeden z koordinátorů skupiny Narativ a také celosvětově jako člen Taos Institute.

Kancelář mám na Štefánikové ulici č. 63a v Brně, bydlím v nedalekých Řečkovicích.

Je možné mě kontaktovat na telefonu 777 916 280 a na e-mailu nepustil@narativ.cz