Spolupráce s rodinami, páry a jednotlivci - Pavel Nepustil, Ph.D. - psycholog, terapie, vztahy, Brno

V jakých případech mohu nabídnout pomoc?

 • Když vám dělá starosti situace ve vašich vztazích, ve vaší rodině
  (např. když se nedaří komunikace s partnerem, mezi některými členy rodiny; když procházíte bolestným obdobím spojeným např. se ztrátou blízkého; když nevíte, jak dál)
 • Když chcete pomoci někomu blízkému, ale nevíte jak
  (např. vaše dítě nebo partner užívá návykové látky způsobem, který vám dělá starosti; některý člen rodiny se poškozuje; máte podezření, že někdo z rodiny má psychické problémy a nemluví o tom, atd.)
 • Když chcete udělat osobní změnu
  (např. zlepšit sebedisciplínu, rozvinout svoje silné stránky, posílit sebevědomí)

S čím mám největší zkušenosti?

Od roku 2003 se zabývám pomocí uživatelům drog nebo drogově závislým a jejich rodinám jako psycholog, sociální pracovník, terapeut a vedoucí projektů. Kromě toho jsem také dojížděl do věznic jako externí terapeut a pracoval jsem s lidmi propuštěnými z vězení a jejich rodinami. V roce 2013 jsem vedl tým projektu „Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogami“, který zaváděl práci s rodinami do drogových služeb v Brně, za účasti předních expertů z Belgie a Velké Británie (dr. Peter Rober, Kieran Vivian-Byrne, MSc.). V poslední době se orientuji na problémy dospívajících a mladých lidí a obecně mě zajímají procesy změny při zvládání náročných situací.

Jakou mám odbornou průpravu?

 • komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii (Umění pomáhat, ISZ)
 • dlouhodobá stáž v Houston Galveston Institute (USA)  u dr. Harlene Anderson
 • Ph.D. v oboru sociální psychologie (FSS, Masarykova univerzita, Brno)
 • Mgr. v oboru psychologie (FF, Masarykova univerzita, Brno)
 • DiS. v oboru sociální práce (VOŠ, Prachatice)
 • kurzy a stáže v ČR, Nizozemí, Velké Británii, USA, Mexiku a Rakousku
 • stálý kontakt se současným vývojem v oboru prostřednictvím členství v organizacích Narativ a Taos Institute a v sítích Correlation Network a International Collaborative Practice Certificate

Jak spolupráce probíhá?

Základní nabídkou jsou setkání (zhruba 60 minut) na Údolní 5, kde společně s vámi (jednotlivcem, dvojicí, celou rodinou) prozkoumávám situaci, se kterou chcete pomoci. Mohu nabídnout konkrétní doporučení, zkušenosti, předat vám potřebné informace, představit síť dalších služeb v Brně i celé ČR. Je dobré, když na toto setkání přijdou všichni, kdo chtějí situaci řešit.

Mohu také nabídnout delší setkání (90 minut) s vaší rodinou, které se může konat buď opět u mě v kanceláři anebo přímo u vás doma. Zde mám roli facilitátora/moderátora, který pomáhá všem zúčastněným mluvit, vzájemně se poslouchat a přicházet na nové možnosti řešení celé situace. Tato setkání se mohou (dle potřeby) opakovat. Mohou u nich být jak lidé, kteří situaci vnímají jako závažnou a chtějí ji řešit, tak i ti, kteří žádnou změnu nechtějí.

Snažím se maximálně přizpůsobit své služby vašim potřebám, proto je možné se domluvit i na jiných formách spolupráce (např. doprovody do léčebných zařízení či jiných institucí, sepsání zprávy, videokonferenční konzultace, apod.).

Kolik to stojí?

Základní konzultace = 550,- Kč
Setkání s rodinou (v mojí kanceláři nebo v rámci Brna) = 750,- Kč
návštěva rodiny mimo Brno = příplatek dle vzdálenosti
telefonická a e-mailová komunikace během spolupráce = zdarma

Jak se objednat?

 1. e-mailem na adrese nepustil@narativ.cz
  (odpovím do dvou pracovních dnů)
 2. telefonicky na čísle 777 916 280
  (pokud neodpovídám, zavolám zpět nejpozději následující pracovní den)