Kurzy a výcviky

Se skupinou Narativ se organizačně a lektorsky podílím na těchto vzdělávacích aktivitách

Úvod do teorie a praxe Otevřeného dialogu – dvoudenní kurz, základní seznámení s přístupem Otevřeného dialogu

Základní trénink v Otevřeném dialogu – 128hodinový výcvik zejména pro pracovníky v oblasti duševního zdraví

Možnosti dialogu – roční 170-hodinový program v kolaborativně-dialogické praxi pro pracovníky v nejrůznějších pomáhajících profesích

Pilotní výcvik v multidisciplinárním přístupu při pomoci rodinám – pilotní výcvik v rámci Erasmus+ projektu

 

Se společností Renadi lektoruji aktuálně kurzy:

Trauma a závislost

Alkohol a harm reduction