SPOLUPRÁCE S ...

RODINAMI, PÁRY A JEDNOTLIVCI

  • služby: psychoterapie, rodinná terapie, psychologické poradenství
  • specializace: vztahové problémy, komunikace v rodině, drogy a závislosti

SPOLUPRÁCE S ...

TÝMY POMÁHAJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ

  • služby: supervize, metodické konzultace
  • specializace: case management, případová sociální práce, poradenství, drogové služby

AKTUÁLNĚ..

Z PROJEKTU „ZOTAVENÍ BEZ LÉČBY“

(skupina Narativ + Taos Institute)

Z projektu „Zotavení bez léčby“